PoTYkajme si!
PoTYkajme si!

Episode 2 · 2 months ago

Anna Zorňanová Kulíková, etnomuzikologička a novinárka: V každom umení je najdôležitejšia emócia

ABOUT THIS EPISODE

Novinárstvom sa začala zaoberať, ako sama hovorí, spontánne, počas základných štúdií na Akadémii umenia. Netušila, že sa jej toto povolanie zapáči do tej miery, že tu zakotví. Hovorí, že kto sa raz začne baviť novinárstvom, ten sa ním infikuje. Anna Zorňanová Kulíková je novinárkou a etnomuzikologičkou, ktorá je aktuálne na etnomuzikologických doktorandských štúdiách. S Annou sme sa porozprávali v druhej epizóde podkastu „PoTYkajme si!“.