PoTYkajme si!
PoTYkajme si!

Episode 3 · 2 months ago

Aleksandra Papová, študentka práva a novinárka: Mladí by sa mali zapájať do rôznych projektov, no treba mať času aj pre seba

ABOUT THIS EPISODE

Novinárka, študentka práva, bývalá futbalistka, dobrovoľníčka sú iba niektoré činnosti, ktoré ju opisujú Aleksandru Papovú. 

Hovorí, že jej prvá záľuba bol futbal vďaka ktorému sa aj naučila tímovej hre a spoznala mnoho ľudí. Aleksandra spoločenský typ, komunikatívny a priateľský a preto sa aj dobrovoľne začala zapájať do rôzných projektov. Jej osobnosť si to vyžadovala. Stále v tom pokračuje a hovorí, že prekvapenia, ktoré sa jej dajú do cesty ju posúvajú ďalej. Obyčajne také údalosti pokladá za novú skúsenosť. Potykajme si s Aleksandrou Papovou, ktorá je príkladom toho, že sa vytrvalosť oplatí.